AMEXCI AB

Location: Karlskoga/Örebro

Job type: Permanent, full time

About the job

We are seeking a motivated and thorough Additive Manufacturing Technician to join our team. As an AM-Technician you will play a key role in delivering high quality products to our customers. Your main tasks will be to operate state of the art metal 3D printers and auxiliaries. You will also work with different post processing techniques to finalize the products before final delivery to customers.  

Your skills and background:

 • At least three years of industrial work experience
 • Knowledge in quality control, preventive maintenance, measurement methodology and machine operation are meritorious
 • Experience with 5S is an advantage as continuous improvements and keeping order is a large part of our daily work
 • Previous experience in additive manufacturing is a plus, but not a requirement for this role

What you’ll do:

 • Operate metal 3D printers from renowned brands such as EOS and Nikon SLM Solutions.
 • Operate auxiliary equipment, including heat treatment furnaces, de-powdering units, blasting cabinets, and bandsaws.
 • Finalize printed parts by removing support structures.

Who you are:

 • You demonstrate an organized approach to tasks, capable of working autonomously as needed, and are proactive in enhancing work processes.
 • You show a strong desire for continuous learning and personal growth.
 • You pay attention to detail and are willing to invest additional effort to achieve high-quality outcomes.
 • Personality fit is crucial for our team dynamic; thus, the selection process will include interactions with potential future teammates.
 • You’re comfortable in speaking and writing in English.
 • You appreciate to be part of a rapidly growing company and have no problem working flexibly and helping where needed.
 • Not being afraid to take initiative.
 • A strong desire to develop game-changing technologies and impact the world of future, sustainable manufacturing technologies.

Get ready for:

 • Innovation. Our mission is to change the industry to become a sustainable production alternative.
 • Growth. We are a young and dynamic team with the possibility to grow personally and professionally.
 • Benefits. We offer you a compensation package where we strive to give you a balanced work/life situation. Wellness allowance, private health insurance and extra compensation during parental leave.

About AMEXCI

AMEXCI is a leading Additive Manufacturing company based in the Nordics. Founded in 2017, the company has specialized in metal Industrial 3D-printing. We operate two world class production facilities in Sweden and Finland with a team of more than 30 employees with deep knowledge in design, manufacturing, analysis, and post processing having the capacity to support our customers to industrialize AM. In addition to our production capacity, we also provide comprehensive training programs and research services that cover several areas, including different high-performance materials and consultancy on evolving topics within additive manufacturing.
Our processes are certified in accordance with AS 9100D, ISO 9001, IATF 16949 and ISO 14001.
Since December 2023, AMEXCI’s materials laboratory is accredited for ISO/IEC 17025 by SWEDAC, with accreditation number 10577. The accreditation includes tensile-, impact-, and hardness testing of metallic materials, using both ISO and ASTM standards. To see full accreditation scope please refer to SWEDAC.

In fall 2024, we are commissioning a state-of-the-art facility in Örebro with 4.700 m², tailor made for AM and the latest industrial 3D-printing technology available in the market.

www.amexci.com

How to apply

To apply, please send your CV and cover letter to recruitment@amexci.com and mark it with ‘AM Technician’. Selection of candidates will occur during the recruitment time, so do not wait with your application. We look forward to receiving your application as soon as possible but no later than 29th of March.

Maskinoperatör/AM-tekniker

AMEXCI AB

Plats: Karlskoga/Örebro

Arbetstyp: Tillsvidare, heltid

Om jobbet:

Vi söker en motiverad och noggrann maskinoperatör med erfarenhet från tillverkande industri till vårt team av AM-Tekniker. På AMEXCI kommer du att drifta toppmoderna metall-3D-skrivare samt hantera olika efterbearbetningsmetoder för att leverera högkvalitativa 3D-printade metallkomponenter till våra kunder.

Din bakgrund och kompetens:

 • Minst tre års erfarenhet från tillverkande industri. Kunskaper inom kvalitetskontroll, förebyggande underhåll, mätmetodik samt maksinoperatörserfarenhet är meriternade
 • Erfarenhet av 5S är meriterande då ständiga förbättringar och ordning är en stor del av vårt dagliga arbete
 • Tidigare erfarenhet av additiv tillverkning är ett plus, men inget måste för denna roll

Dina arbetsuppgifter:

 • Drifta metall-3D-skrivare från välrenommerade varumärken som EOS och Nikon SLM Solutions
 • Hantera värmebehandling, avpulverisering, blästring, bandsåg samt andra ytförbättrande processer

Din personlighet:

 • Du är organiserad och kan arbeta självständigt
 • Du är proaktiv och tar gärna initiativ till ständiga förbättringar
 • Du eftersträvar kontinuerligt lärande och personlig tillväxt
 • Du är noggrann med målsättningen att alltid uppnå högkvalitativa resultat
 • Du är en team-player med hög arbetsmoral och samarbetsförmåga
 • Du kommunicerar på engelska i både tal och skrift
 • Du är flexibel och trivs i en föränderlig miljö i ett snabbt växande företag

Vårt erbjudande:

 • Innovation: Att få vara med och förändra branschen för att bli ett hållbart produktionsalternativ.
 • Tillväxt: Att få bli del av ett ungt och dynamiskt team med möjligheten att växa både personligen och professionellt.
 • Förmåner: Vi erbjuder dig ett ersättnings och friskvårdspaket där vi strävar efter att ge dig en balanserad arbets- och livssituation. Där bland annat friskvårdsbidrag, privat sjukförsäkring och extra kompensation under föräldraledighet ingår.

Om AMEXCI

AMEXCI är ett ledande Additive Manufacturing-företag baserat i Norden. Företaget grundades 2017 och har specialiserat sig på industriell 3D-utskrift av metall. Vi driver två produktionsanläggningar i världsklass i Sverige och Finland med ett team på mer än 30 anställda med djup kunskap inom design, tillverkning, analys och efterbearbetning med kapacitet att stödja våra kunder att industrialisera AM. Utöver vår produktionskapacitet tillhandahåller vi också omfattande utbildningsprogram och forskningstjänster som täcker flera områden, inklusive olika högpresterande material och konsultation om skiftande ämnen inom additiv tillverkning.

Våra processer är certifierade i enlighet med AS 9100D, ISO 9001, IATF 16949 och ISO 14001.

Sedan december 2023 är AMEXCI:s materiallaboratorium ackrediterat för ISO/IEC 17025 av SWEDAC, med ackrediteringsnummer 10577. Ackrediteringen inkluderar drag-, slag- och hårdhetsprovning av metalliska material, med användning av både ISO- och ASTM-standarder. Se SWEDAC för att se hela ackrediteringens omfattning.

Hösten 2024 tar vi i drift en toppmodern anläggning i Örebro med 4 700 m², skräddarsydd för AM och den senaste industriella 3D-utskriftstekniken som finns på marknaden.

www.amexci.com

Hur man ansöker

För att ansöka, skicka ditt CV och personliga brev till recruitment@amexci.com och markera det med ‘AM Technician’. Urval av kandidater kommer att ske under rekryteringstiden, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 29 mars.